Valpkullar

A- kullen 9 st (inte alla på bild)
B- kullen 13 st (inte alla på bilden)
C- kullen 9 st (inte alla på bild)
D- kull endast en valp blev det